Kovy

Nákladné vozidlá 
Renovácie celých nákladných vozidiel alebo ich častí. Odstránenie hrdze a starej farby v
krátkom čase. Následne je potrebné zabezpečiť čo najskôr antikoróznu ochranu povrchu.

Veterány
Pieskovanie veteránov a ich karosérie je veľmi náročné na opatrnosť, nastavenie stroja a výber
brúsneho materiálu, aby nedošlo k zvlneniu tenkých plechov a poškodeniu slabých častí.
Karosérie realizujeme pravidelne a zaručujeme perfektný výsledok.

Oceľové konštrukcie
Konštrukcie mostov, hrádz, lodí, šasi nákladných vozidiel, kontajnery alebo aj iné výrobky z hrubej ocele.
Opieskovanie štandardne na SA 2 1/2 na predprípravu na priemyselné striekanie a antikoróznu ochranu.