Upratovanie prevažne bytových aj nebytových priestorov, chát a rodinných domov. Upratanie zahŕňa viaceré úkony ktoré zabezpečia ten najlepší výsledok. Zverte sa do rúk odborníkov a vy sa zatiaľ môžete nerušene venovať svojim záľubám alebo pracovným činnostiam.